ÇÖZÜM MERKEZİ

Müşteri Şikayetlerinin ele alınmasında; objektif, tarafsız ve eşit davranış ilkesi çerçevesinde hareket edeceğimizi beyan ve taahhüt ederiz.